webdesign - internetové stránky a aplikace

imao s.r.o.
Kundratka 1944/17
Praha 8 - Libeň
180 00

IČ(DIČ): (CZ)27393046


Pár posledních prácí:

Tyto webové stránky jsou provozovány společností imao s.r.o.,
se sídlem Kundratka 1944/17, Praha 8 - Libeň, IČ: 273 93 046, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 109741,
základní kapitál 200 000,-Kč

Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce - internetová adresa www.coi.cz

Nedáváme souhlas k umisťování jakýchkoliv kontaktních informací (e-mailových adres nebo telefonních kontaktů) na nás jako firmu třetím stranám (informačním nebo katalogovým portálům apod.) mimo ty informace, které jsou volně dostupné (z obchodního rejstříku).